Discovering Teachers’ Personal Beliefs in Poland: Research Intervention Using Activity Theory

Authors

DOI:

https://doi.org/10.34142/2709-7986.2023.28.1.02

Keywords:

Teachers’ Beliefs and Personal Theories, The Change Laboratory, Intervention-Research Methodology, CHAT (Cultural-Historical Activity Theory)

Abstract

Teachers’ beliefs and personal theories have held a significant place in pedeutological discourse for a long time, and they are among the “pulsating” categories within the sphere of the so-called new professionalism. Insight into teachers’ beliefs and personal theories is not only an element of constructing teacher professionalism; these theories constitute resources which may open a new direction of developmental change in the school’s culture, or, by contrast, they may be a source of resistance, or limitation, and form barriers to development. In the education of teachers, we may observe disintegration of cognition, a dissonance between theoretical and practical knowledge.

The aim of the present paper is to show teachers’ personal theories and beliefs as important, yet frequently unused, resources in teacher education.

Methodology. The theoretical and methodological framework of the considerations in this article is formed by the cultural-historical activity theory (CHAT). The intervention-research methodology of Y. Engeström was used to analyze the processes of changing the teachers’ thinking which occurred during the sessions in the Laboratory of Educational Change.

The results are as follows: Discovering the teachers’ convictions and the basis for the success of bottom-up changes in the school’s culture, leading to an improvement in the quality of education. As confirmation of this thesis, examples (case studies), the article provides examples of bottom-up changes in education, achieved with active participation of teachers and the activity of the Laboratory of Educational Change, where teachers experience potentially new ways of working and experiment with them.

Conclusions. In order for teachers to “re-think” the school anew, undertake the challenge of opening the school’s culture to a new quality, and engage in the process of change, it is necessary to prepare the “grounds” for them to work with their personal beliefs and theories. This article presents the experience gained from the cooperation of teachers, aimed at creating a critical space for dialogue on the issue of learning processes, in order to foster understanding of complex situations faced by teachers in their day-to-day reality. What proved essential was providing the teachers with conceptual tools enabling them to participate in dialogue contributing to their re-interpretation and modification of their own practice.

The examples of projects described here showed that teachers, by creating a community of learning individuals, and by analyzing and participating in similar practices, worked out habitual agreement, team-based styles of thinking and acting, and developed a sense of agency. These days, examination of one’s daily educational reality, joint involvement and construction of knowledge, and confrontation of one’s own methods of work with those of others constitute a teacher’s “professional necessity”, a key to improving the quality of the school’s work, “a professional’s way of being”, “a mind’s habit”.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ewa Filipiak, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland.

Prof. Dr hab., Head of the Department of Didactics and Studies on the Culture of Education, Faculty of Pedagogy and Psychology, Kazimierz Wielki University, 85-064 Bydgoszcz, St. K. Chodkiewicza 30, Poland.

References

Bruner, J.S. (2006). Kultura edukacji. Universitas [in Polish].

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2013). Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Języki oceny. Wydawnictwo Naukowe DSW [in Polish].

Departament nauki, oświaty i dziedzictwa narodowego. (2019). Informacja o wynikach kontroli: Zmiany w systemie oświaty (KNO.430.002.2019; Nr ewid. 42/2019/P/18/027/KNO). Departament nauki, oświaty i dziedzictwa narodowego. https://www.nik.gov.pl/plik/id,20607,vp,23235.pdf [in Polish].

Dudzikowa, M, & Knasiecka-Falbierska, K. (2013). Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Impuls [in Polish].

Elliot, J. (2010). Używając badań do ulepszania praktyki: koncepcja praktyki opartej na danych empirycznych. In H. Cervinkova, B.D. Gołebniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 155-183). Wydawnictwo Naukowe DSW [in Polish].

Engestrӧm, Y. (2015). Learning by Expanding. An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research. Cambridge University Press.

Engestrӧm, Y., & Sannino, A. (2012). Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania. Forum Oświatowe, 1(46), 209-267. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/121/56 [in Polish].

Filipiak, E. (2011). Z Wygotskim i Brunerem w tle: słownik pojęć kluczowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [in Polish].

Filipiak, E. (2018). Cultural-historical theory by Lev S. Vygotsky: strategies of studies on children’s learning and development. From theory to change in practice. Forum Oświatowe, 30(2), 169–182. http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/ article/view/673

Filipiak, E. (2019). Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – pozory zmiany czy przestrzeń możliwości rozwoju kultury szkoły i jej uczestników. Kwartalnik Pedagogiczny, 1(251), 33-46. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.1836

Filipiak, E. (Ed.). (2015). Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. ArtStudio. https://www.ukw.edu.pl/download/44436/ MONOGRAFIA_ACK.pdf [in Polish].

Filipiak, E., & Lemańska-Lewandowska, E. (Eds). (2015). Model nauczania rozwijającego według Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji. Gotowość studentów i nauczycieli. Możliwości aplikacji. ArtStudio [in Polish].

Gołębniak, B. D. (2014). Po/myśleć “na nowo” rozwój profesjonalny nauczycieli. In B.D. Gołębniak, & B. Zamorska (Eds.), Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju (pp. 18-56). Wydawnictwo Naukowe DSW [in Polish].

Gołębniak, B. D. (2021). Ekspansja uczenia się? Co z nauczaniem? W stronę społeczno-kulturowych podstaw edukacji nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej [in Polish].

Gorzeńska, O. (2017, August 20). Szkoła z mocą Zmieniania świata W Radowie Małym – inspiracje. gorzenska.com. https://gorzenska.com/2017/08/20/szkola-z-moca-zmieniania-swiata-w-radowie-malym-inspiracje/ [in Polish].

Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wydawnictwo Naukowe DSW [in Polish].

Kemmis, S. (2010). Teoria krytyczna i uczestniczące badania w działaniu. In H. Cervinkova, & B.D. Gołebniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 45-89). Wydawnictwo Naukowe DSW [in Polish].

Klus-Stańska, D. (Ed.). (2008) Dokąd zmierza polska szkoła. Wyd. Akademickie „Żak”.

Kwiatkowska, H. (2012). Teoriopoznawcze implikacje związku teorii z praktyką w kształceniu akademickim nauczycieli. In B.D. Gołebniak, & H.Kwiatkowska (Eds.), Nauczyciele. Programowe (nie)przygotowanie (pp. 177-193). Wydawnictwo Naukowe DSW.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 1997(74), 5–12. https://doi.org/10.1002/ace.7401

Mezirow, J. (2000). Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. Jossey Bass.

Nowakowska, A., Orzechowska, M., Sosulska, D., & Zambrowska, M. (Eds.). (2014). Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III. Instytut Badań Edukacyjnych. https://www.ibe.edu.pl/images/download/IBE_Bydgoski_Babel_Matematyczny_NET.pdf [in Polish].

Radanowicz, E. (2020). W szkole wcale nie chodzi o szkołę. Wydawnictwo SENSOR Justyna Radanowicz. [in Polish].

Schon, D.A. (1987). Educating the Reflective Practitioner. Jossey-Bass.

Szymczak, J. (2018). AnAlySE jako narzędzie stymulujące rozwój refleksyjności i refleksji nauczyciela dotyczącej codzienności szkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 103–112. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.11 [in Polish].

Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Impuls [in Polish].

Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce: polityka (w) edukacji: inspiracje do badań polityki oświatowej. Impuls [in Polish].

Wygotski, L.S. (1989). Myślenie i mowa. PWN [in Polish].

Zamorska, B. (2018). Interwencje formatywne w i dla inkluzji. Podejście kulturowo-historycznej teorii działalności. In B. D. Gołębniak, & M. Pachowicz (Eds.), Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole. Od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej (pp.132-148). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej [in Polish].

Zamorska, B., & Krzychała, S. (2012). Zamknięte i otwarte zmiany kultury szkoły. In B. D. Gołębniak, & H. Kwiatkowska (Eds.), Nauczyciele. Programowe (nie)przygotowanie (pp. 57–76). Wydawnictwo Naukowe DSW [in Polish].

Downloads

Published

2023-04-28

How to Cite

Filipiak, E. (2023). Discovering Teachers’ Personal Beliefs in Poland: Research Intervention Using Activity Theory. Educational Challenges, 28(1), 18-34. https://doi.org/10.34142/2709-7986.2023.28.1.02

Issue

Section

THE EDITOR'S GUEST